Cookies

1. Fyzická osoba podnikateľ Ing. Martina Lamoš, adresa: Besné 266, 01802 Dolná Mariková, IČO : 41833635, zapísaná na Obvodnom úrade v Považskej Bystrici odbor živnostenského podnikania, č. živnostenského registra 330- 13613649— ako prevázkovateľ tejto webovej stránky  www.mata191.com a ako správca osobných údajov podľa č. 26 Nariadenia, používajú na tejto stránke súbory cookies, ktoré sú tu používané za účelom: 

 • Merania návštevnosti webových stránok a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a chovania návštevníkov na webových strákach,
 • Fungovania webových stránok

2. Zber cookies za účelom uvedným v ost. 1 je možné považovať za spracovanie osobných údajov. TAkéto spracovanie je možné na základe zákonneho dôvodu  oprávneného záujmu správu, a umožňuje ho čl. 6, odst. 1. pism. f) nariadenie Európskeho parlamnetu a Rady )(EU) č 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES … dalej len Nariadenie.

3. Webové stránke je možné používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o chovaní návštevníkov webu – tento režim je možné nastaviť v rámci nastavenia prehliadača . Cookies nevyhnutné pre funkčnsť webu, budú uchovené iba po dobu nevyhnutne nutnú pre fungovanie webu.

4. Ak vznesiete námietku proti spracovaniu technických cookies nevyhnutných pre fungovanie webových stránok, nie je možné v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.

5. Cookies, ktoré sú zbierané za účelom merania návštevnosti webu a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a chovania  návštevníkov na webe – sú posudzované v podobe hromadného celku a pseudonymizovanej podobe, ktorá umožňuje identifikáciu jednotlivcaiba pri vynaložení značného odborného úsilia.

6. Cookies pre cielenie reklamy sú spracovávané na základe vašeho súhlasu. Súhlas udeľujete na dobu, ktorá je uvedena nižšie v jednotlivých marketingových cookies. Súhlas so zbieraním údajov  pre marketingové účely je možné kedykoľvek odvolať a to pomocou zmeny nastavenia príslušného internetového prehliadača.

7. Cookies sú ukladané po dobu, ktorá je uvedena ďalej u jednotlivých typoch cookies:

8. Zhromaždené cookies súbory sú spracované ďalšími spracovateľmi:

 • Poskytovateľom služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
 • Ing. Martina Lamoš, IČO: 41833635
  so sídlom Besné 266, 01802 Dolná Mariková, zapísaná v zapsaná v živnostenskom registri.
 • Facebook Inc., Menlo Park, California, USA
 • LinkedIn Corporation, Sunnyvale, USA
 • ThriveThemes, London

9. Vyššie uvedené platformy (spracovatelia) ďalej s cookieš nakladajú v súlade s ich zmluvnými podmienkami, ktoré nájdete hlavne tu:

10. Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

 • požadovat od Správu, aké vaše osobné údaje spracováva, prípadne si vyžiadať kópiu
 • vyžiadať si u Správcu prístup k týmto údajom a tieto nechať zaktualizovať , opraviť, či obmedziť ich spracovanie
 • požadovať od Správcu výmaz osobných údajov – výmaz bude prevedený, ak výmaz nie je v rozpore s platnými predpismi a oprávnenými záujmamy Správcu.
 • v prípade spracovania osobných údajov na základe súhlasu žiadať prenos týchto údajov
 • v prípade pochybností o dodržovaní povinností súvisiacich so spracovávaním osobných údajov – obrátiť sa na Správcu alebo na úrad pre ochranu osobných údajov či súd.

11. Správca zhromažďu je na svojich webových stránkach nasledujúce súbory cookies:

Typ

Názov

Účel

Expirácia

Prístup k informáciám

Nutné

CookieConsent

Ukladá súhlas so spracovaním cookies

365 dní

www.mata191.com

Statistické

_gat [x2]

Používá se systémem Google Analytics pro regulaci rychlosti zadávání požadavků.

Session

www.mata191.com

Marketingové

test_cookie

Používá se pro kontrolu toho, zda prohlížeč uživatele podporuje soubory cookies.

Session

doubleclick.net

Marketingové

fr

Využívá Facebook pro zasílání řady reklamních produktů, jako jsou například nabídky inzerentů – třetích stran v reálném čase.

3 měsíce

facebook.com

Marketingové

ads/ga-audiences

Využívá Google Adwords pro zacílení reklam

Session

google.com

Marketingové

collect

Využívá Google Analytics pro posílání dat o chování návštěvníka na webu

Session

google-analytics.com

Marketingové

bcookie, bscoookie, lidc

Využívá LinkedIn pro trackování embedovaných služeb

2 roky

linkedin.com

Marketingové

PREF

Registruje unikátní Google ID kvůli zachování statistik o YouTube videích

8 měsíců

youtube.com

Marketingové

VISITOR_INFO1_LIVE

Tries to estimate the users’ bandwidth on pages with integrated YouTube videos.

179 dní

youtube.com

Marketingové

YSC

Registruje unikání ID kvůli statistikám, která videa si uživatel prohlédl

Session

youtube.com

Marketingové

ads/user-lists/#

google

Session

google.com

Marketingové

tr

facebook

Session

facebook.com

Ponuka prevažnej časti prehľadávačov obsahuje možnosti konfigurácie nastavení t.j. prehľadávač zvyčajne obsahuje možnosti ako napr. povolenie súborov cookie, prezeranie súborov cookie, zakázanie všetkých alebo vybratých súborov cookie atď. Ďalšie informácie o správe súborov cookies môžete nájsť na týchto adresách: